Voorlopige, algemene en gedetailleerde studies

STUDYBEL verzamelt

proces-, berekeningen- en engineering vaardigheden

voor :

»  ONTWERP EN DIMENSIONERING van drukvaten, opslagtanks en pijpleidingen volgens :

→ Belgische en Europese reglementeringen ;

→ Internationale codes en standaards zoals ASME   (I, III, VIII – div. 1&2), ANSI (B31.3, B31.11), TEMA, API, CODAP, SNCT, AD-Merkblatter, BS (5500, 2654, …), CODRES, STOOMWEZEN, TRD, DIN, EUROCODES, …

»  OPSTELLEN VAN BEREKENINGSNOTA’S volgens deze reglementeringen, codes en standaards

»  OPSTELLEN VAN PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EC) DOSSIER : voorbereiding van de design, materiaalevaluatie, voorafgaand risicoanalyse, instructienota

»  STABILITEITSBEREKENINGEN van metaalstructuren en schoorstenen, stress-analyse

»  SOEPELHEIDSBEREKENINGEN van pijpleidingen

»  MECHANISCHE EN HYDRAULISCHE BEREKENINGEN

»  PROCES BEREKENINGEN : thermodynamika, drukverliezen, waterslag, proces balans, …

»  INSTALLATIE STUDIES met opmetingen op werf

»  MAKEN VAN TEKENINGEN zoals :

›  P.I.D.

›  lay-out

›  isometrieken

›  steunen voor pijpleidingen

›  drukvaten

›  tanken, silo’s, schouwen

›  metaalstructuren

›  “as built” tekeningen

Deze plannen kunnen zowel richtplannen als uitvoeringsplannen zijn. Indien nodig, kunnen deze plannen onmiddellijk op de werf bij de klant gerealiseerd worden.

error: Content is protected !!