• Installatiestudie van een tankenpark met uitvoeringsplannen.
  • Studies van drukvaten en tanks voor Iraakse projecten in verband met fosforzuur produktie (de constructie van deze uitrustingen werd stilgelegd omwille de Golfoorlog).
  • PID’s van bestaande installaties en controle van de dimensionnering van verschillende structuren (drukvaten en kolommen).
  • Studie, met opmetingen op werf, van nieuwe circuits. Verschillende weerstandsberekeningen.
  • Volledige studie voor de installatie van een nieuwe condensator.
  • Volledige berekeningen van kolommen en studies van structuren.
  • Studie van pijpleidingen van een LPG-installatie (barrel centrum).

Samen voor succes :

error: Content is protected !!